Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Chuẩn bị cho lễ khánh thành trường và lễ khai giảng năm học mới

25/08/2009

Trường Việt-Úc Hà Nội đang trong quá trình chuẩn bị cho lễ khánh thành trường và lễ khai giảng năm học mới. Buổi lễ này sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển của trường...
Trường Việt-Úc Hà Nội đang trong quá trình chuẩn bị cho lễ khánh thành trường và lễ khai giảng năm học mới. Buổi lễ này sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển của trường.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger