Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Chương trình báo cáo môn Piano 2019

01/04/2019

ANNUAL PIANO RECITAL 2019 - Chương trình báo cáo môn Piano do Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội tổ chức đã bước sang năm thứ ba và sẽ tái xuất vào tối ngày 11/04 và 12/04/2019.