Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Chương trình Trung thu 2018

20/09/2018

Chương trình Trung thu 2018 tại VASHanoi đã sẵn sàng với những “điều đặc biệt” được các thầy cô giáo, các anh chị trong Hội học sinh VASHanoi chuẩn bị.