Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Cùng VASHanoi gieo những thói quen tốt

14/08/2018

Một tuần chính thức làm quen với nề nếp và tác phong của học sinh Tiểu học thực thụ đã đem lại cho VASers nhí lớp 1 rất nhiều trải nghiệm hoàn toàn mới.