Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Danh sách học sinh được khen thưởng trong học kỳ I - năm học 2007-2008

24/02/2008

Ngày 15 tháng 1 năm 2008, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã quyết định khen thưởng các em học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện, các em học sinh có nhiều tiến bộ, các em học sinh tích cực công tác...
Ngày 15 tháng 1 năm 2008, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã quyết định khen thưởng các em học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện, các em học sinh có nhiều tiến bộ, các em học sinh tích cực công tác trong học kỳ I-năm học 2007-2008. Danh sách học sinh được khen thưởng như sau: `b`A. HỌC SINH XUẤT SẮC NHẤT`/b` 1. Vũ Kim Trang - 10A, đạt điểm TB học kỳ: 9.2 2. Nguyễn Minh Phương - 8A, đạt điểm TB học kỳ: 8.6 3. Lương Hoa Linh - 7B, đạt điểm TB học kỳ: 8.8 4. Vũ Bình Minh - 7A, đạt điểm trung bình học kỳ: 8.8 5. Thiều Quỳnh Chi - 6A, đạt điểm trung bình học kỳ: 8.8 `b`B. HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN`/b` 1. Vũ Công Ngọc Anh - 6A 2. Vũ Đặng Hải Đăng - 6A 3. Trịnh Hiển - 6A 4. Phạm Công Minh - 6A 5. Phan Hồng Ngọc - 6A 6. Lê Thảo Phương - 6A 7. Nguyễn Lan Vy - 6A 8. Nguyễn Ngọc Triều Vỹ - 6A 9. Lương Thùy Anh - 7A 10. Ngô Minh Tiến - 7A 11. Trần Tuấn Trung - 7A 12. Phạm Gia Lê Bảo - 7B 13. Hoàng Nam - 7B 14. Nguyễn Hạnh Trang - 7B 15. Hoàng Trung Tuấn - 7B 16. Phạm Thu Hằng - 8A 17. Nguyễn Tuấn Anh - 10A 18. Đặng Hoàng Minh - 10A 19. Nguyễn Hà My - 10A 20. Phạm Hồng Quỳnh - 10C`b`C. KHEN TỪNG MẶT`/b` `b``i` Học sinh đứng đầu các môn Khoa học Tự nhiên`/b``/i`1. Vũ Kim Trang-10A 2. Phạm Thu Hằng-8A 3. Vũ Bình Minh-7A 4. Thiều Quỳnh Chi-6A`b``i` Học sinh đứng đầu các môn Khoa học Xã hội`/b``/i`1. Vũ Kim Trang-10A 2. Phạm Thu Hằng-8A 3. Vũ Bình Minh-7A 4. Thiều Quỳnh Chi-6A`b``i` Học sinh đứng đầu môn tiếng Anh-chương trình Việt Nam`/b``/i`1. Vũ Kim Trang-10A 2. Vũ Công Ngọc Anh-6A 3. Nguyễn Mai Anh-7A 4. Phạm Thu Hằng-8A`b`D. HỌC SINH ĐỨNG ĐẦU VÀ TIẾN BỘ NHẤT TRONG CÁC MÔN HỌC BẰNG TIẾNG ANH`/b` `b``i`1. KHỐI 10`/b``/i``b``i` Môn Thương mại toàn cầu`/b``/i`Vũ Kim Trang–10A (50/50); Phạm Hồng Quỳnh–10C (50/50); Cù Thị Minh Trang–10C (50/50);`b``i` Môn Tiếng Anh toàn cầu`/b``/i`Vũ Kim Trang–10A (42/50); Nguyễn Tuấn Anh–10A (42/50);Học sinh tiến bộ nhất: Bùi Tuấn Anh – 10B `b``i`2. KHỐI 8`/b``/i``b``i` Môn Thương mại toàn cầu`/b``/i`Nguyễn Ngọc Duy Anh-8A (37/40);`b``i` Môn Tiếng Anh toàn cầu`/b``/i`Nguyễn Huy Minh-8A (38/40);Học sinh tiến bộ nhất: Nguyễn Ngọc Phương Linh-8A `b``i`3. KHỐI 7`/b``/i``b``i` Môn Thương mại toàn cầu`/b``/i`Nguyễn Mai Anh–7A (35/40);`b``i` Môn Tiếng Anh toàn cầu`/b``/i`Lương Hoa Linh–7B (45/50);Học sinh tiến bộ nhất: Nguyễn Thu Hải Đường – 7A `b``i`4. KHỐI 6`/b``/i``b``i` Môn Thương mại toàn cầu`/b``/i`Nguyễn Thu Trang - 6A (30/30); Nguyễn Lan Vy - 6A (30/30); Lê Tuấn Anh - 6A (30/30); Nguyễn Đỗ Thục Anh - 6A (30/30); Phan Đức Anh - 6A (30/30);`b``i` Môn Tiếng Anh toàn cầu`/b``/i`Lê Kim Bảo Hân - 6A (45/50); Phan Anh Kiệt - 6A (45/50);Học sinh tiến bộ nhất: Đồng Triều Dương - 6ANgoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường còn khen thưởng 71 học sinh Tiên tiến, 9 học sinh tiến bộ nhất trong học tập & rèn luyện, 7 học sinh tích cực tham gia công tác Đoàn-Đội-Hội, 2 học sinh nội trú và 3 học sinh đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu về Bảo tàng Dân tộc học.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger