Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Danh sách học sinh được khen thưởng trong năm học 2007-2008

02/06/2008

Ngày 22/5/2008, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã quyết định khen thưởng các em học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện, các em học sinh có nhiều tiến bộ, các em học sinh tích cực công tác trong năm học 2007-2008...
Ngày 22/5/2008, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã quyết định khen thưởng các em học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện, các em học sinh có nhiều tiến bộ, các em học sinh tích cực công tác trong năm học 2007-2008. Danh sách học sinh được khen thưởng như sau: `b`A. HỌC SINH XUẤT SẮC NHẤT TRƯỜNG`/b` Vũ Kim Trang - 10A, đạt điểm TB cả năm: 9.4 `b`B. HỌC SINH XUẤT SẮC NHẤT KHỐI`/b` 1. Nguyễn Minh Phương - 8A, đạt điểm TB cả năm: 9.0 2. Vũ Bình Minh - 7A, đạt điểm TB cả năm: 9.1 3. Thiều Quỳnh Chi - 6A, đạt điểm TB cả năm: 9.0 `b`C. HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN`/b` 1. Nguyễn Tuấn Anh - 10A 2. Nguyễn Hà My - 10A 3. Nguyễn Việt Trinh - 10A 4. Phạm Bảo Châu - 10B 5. Mai Công Sơn - 10B 6. Bùi Phương Anh - 10C 7. Đặng Vương Bảo - 10C 8. Nguyễn Thế Phong - 10C 9. Phạm Hồng Quỳnh - 10C 10. Phạm Thu Hằng - 8A 11. Lương Thùy Anh - 7A 12. Hoàng Nam - 7A 13. Cao Thế Tài - 7A 14. Ngô Minh Tiến - 7A 15. Trần Thu Trang - 7A 16. Trần Tuấn Trung - 7A 17. Đặng Vũ Hiệp - 7A 18. Phạm Gia Lê Bảo - 7B 19. Lương Hoa Linh - 7B 20. Nguyễn Hạnh Trang - 7B 21. Hoàng Trung Tuấn - 7B 22. Vũ Công Ngọc Anh - 6A 23. Nguyễn Minh Anh - 6A 24. Vũ Đặng Hải Đăng - 6A 25. Trịnh Hiển - 6A 26. Phạm Công Minh - 6A 27. Phan Hồng Ngọc - 6A 28. Lê Thảo Phương - 6A 29. Nguyễn Lan Vy - 6A 30. Trần Thị Mĩ Linh - 6A`b`D. KHEN TỪNG MẶT`/b` `b``i` Học sinh đứng đầu các môn Khoa học Tự nhiên`/b``/i`1. Vũ Kim Trang - 10A 2. Nguyễn Minh Phương - 8A 3. Vũ Bình Minh - 7A 4. Thiều Quỳnh Chi - 6A`b``i` Học sinh đứng đầu các môn Khoa học Xã hội`/b``/i`1. Vũ Kim Trang - 10A 2. Nguyễn Minh Phương - 8A 3. Vũ Bình Minh - 7A 4. Thiều Quỳnh Chi - 6A`b``i` Học sinh đứng đầu môn tiếng Anh-chương trình Việt Nam`/b``/i`1. Vũ Kim Trang - 10A 2. Nguyễn Minh Phương - 8A 3. Nguyễn Mai Anh - 7A 4. Lê Kim Bảo Hân - 6A `b`E. HỌC SINH ĐỨNG ĐẦU VÀ TIẾN BỘ NHẤT TRONG CÁC MÔN HỌC BẰNG TIẾNG ANH`/b` `b``i`1. KHỐI 10`/b``/i``b``i` Môn Thương mại toàn cầu`/b``/i`Vũ Kim Trang–10A Cù Thị Minh Trang–10C`b``i` Môn Tiếng Anh toàn cầu`/b``/i`Vũ Kim Trang–10A`b``i`Học sinh tiến bộ nhất`/b``/i`Cao Minh Hùng – 10A `b``i`2. KHỐI 8`/b``/i``b``i` Môn Thương mại toàn cầu`/b``/i`Nguyễn Ngọc Duy Anh - 8A`b``i` Môn Tiếng Anh toàn cầu`/b``/i`Nguyen Ngoc Duy Anh - 8A`b``i`Học sinh tiến bộ nhất`/b``/i` To Thi Hong Ngoc - 8A `b``i`3. KHỐI 7`/b``/i``b``i` Môn Thương mại toàn cầu`/b``/i`Nguyễn Mai Anh – 7A`b``i` Môn Tiếng Anh toàn cầu`/b``/i`Trần Thu Trang – 7A`b``i` Học sinh tiến bộ nhất`/b``/i` Trần Tuấn Trung - 7A Nguyễn Hoàng Tú - 7B `b``i`4. KHỐI 6`/b``/i``b``i` Môn Thương mại toàn cầu`/b``/i`Thiều Quỳnh Chi - 6A Vũ Đặng Hải Đăng - 6A`b``i` Môn Tiếng Anh toàn cầu`/b``/i`Vũ Công Ngọc Anh - 6A Thiều Quỳnh Chi - 6A`b``i` Học sinh tiến bộ nhất`/b``/i`Pham Công Minh - 6ANgoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường còn khen thưởng 77 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến, 8 học sinh tiến bộ nhất trong học tập & rèn luyện, 2 học sinh có nhiều thành tích trong công tác Đoàn-Đội-Hội, 1 học sinh nội trú.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger