Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Danh sách lớp Trung học trong học kỳ 1 năm học 2011-2012 và thời khóa biểu

30/07/2011

Trường Việt-Úc Hà Nội thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu trong học kỳ 1, năm học 2011-2012 cho 2 khối THCS và THPT như sau...

Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu trong học kỳ 1, năm học 2011-2012 cho 2 khối THCS và THPT như sau:
 
Xem thông tin về lớp học:
 
`URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Home.asp?param=TRA_CUU_LOP_TRUNG_HOC`Bấm vào đây để tra cứu lớp THPT và THCS trong học kì 1 năm học 2011-2012`/URL`

Ghi chú: Trong học kỳ 1, lớp 6V1/A1 gồm các em học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội năm học trước, lớp 6V2/A2 gồm học sinh mới. Sau mỗi học kỳ nhà trường sẽ tiến hành phân lại lớp dựa trên kết quả học tập.

Xem thời khóa biểu:
 
- `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THCS.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu THCS`/URL`
 
- `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THPT.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu THPT`/URL`
 
Thời khóa biểu này được áp dụng từ thứ Hai, ngày 1/8/2011.

Xem thêm lịch làm việc trong ngày tựu trường 1/8/2011:

- `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Home.asp?param=news&NewsID=480`Bấm vào đây xem lịch làm việc trong ngày tựu trường 1/8/2011`/URL`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger