Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Giám đốc dịch vụ toàn cầu của Cambridge English thăm Việt-Úc Hà Nội

13/03/2019

Ông Andrew Page vừa có chuyến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu VAS Hanoi ngay sau khi trường được công nhận là Partnership School (Trường đối tác); của Cambridge Assessment English.

Ông Andrew Page - Giám đốc dịch vụ toàn cầu của Cambridge Assessment English vừa có chuyến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu VAS Hanoi ngay sau khi trường được công nhận là Partnership School (Trường đối tác); của Cambridge Assessment English. 


Ông Andrew Page (giữa); cùng Ban Giám hiệu VAS Hanoi

Ông Andrew Page hiện công tác tại trụ sở Cambridge. Ông có hơn 24 năm kinh nghiệm chuyên môn về giảng dạy ngôn ngữ và quản lý hệ thống công nghệ thông tin, trong đó có 12 năm giữ các cương vị quản lý khác nhau tại Cambridge English.

Hai bên trao đổi về việc VAS Hanoi xem xét công nhận các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge đối với việc tuyển sinh đầu vào, tốt nghiệp đầu ra trong hệ thống nhà trường. Đồng thời, hai bên bàn bạc kế hoạch hợp tác cụ thể, các bước thực hiện quyền lợi của VAS Hanoi với tư cách là Trường đối tác của Cambridge Assessment English đầu tiên tại Việt Nam.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger