Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Giám đốc phát triển PLC Sydney thăm VASHanoi

17/09/2018

PLC Pathways là Khóa học Anh ngữ chuyên sâu (ELICOS); dành cho học sinh quốc tế trong vòng 12 tháng, cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao và trải nghiệm văn hóa toàn diện.