Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Hành trang Summer Camp Tiểu học 2018

27/06/2018

Để chuẩn bị cho Summer Camp 2018, Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội xin thông báo một số nội dung chương trình và những hành trang cần chuẩn bị.