Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Hệ thống Câu lạc bộ tại VAS Hanoi

21/08/2018

VASers được chủ động đăng ký tham gia CLB theo đúng nguyện vọng của mình. Sĩ số của mỗi CLB cũng được duy trì ở mức vừa phải để đảm bảo chất lượng hoạt động.