Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Học sinh khóa đầu tiên ra trường

20/05/2010

Năm học 2009-2010 là năm học đầu tiên trường Việt-Úc Hà Nội có học sinh lớp 12. Kết thúc năm học các em sẽ rời trường để đi tiếp những chặng đường tiếp theo của con đường học vấn...
Năm học 2009-2010 là năm học đầu tiên trường Việt-Úc Hà Nội có học sinh lớp 12. Kết thúc năm học các em sẽ rời trường để đi tiếp những chặng đường tiếp theo của con đường học vấn. Ban biên tập website xin trân trọng giới thiệu một bài viết ngắn của Tiến sĩ William McKeith, Cố vấn cao cấp của trường.-----There is great excitement at VAS Hanoi as we farewell the first graduation classes from the school. Dr William McKeith presents awards to Trang and Trinh, two best Year 12 students in the Global programThree years ago the 2010 graduation classes started in our innovative school and now they have finished their studies and will soon sit their final Vietnamese examinations. Last week these students sat for their final Global examinations, all in English. On Monday May 24 we all celebrate the end of the school year but we also celebrate the end of the first VAS Hanoi graduating students. Congratulations to these students. `b`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger