Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Học sinh lớp 12 đang thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ AISC

11/05/2010

Cuối tuần trước hai giáo viên cao cấp của trường PLC Sydney đã đến Hà Nội để tổ chức kì thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ AISC cho học sinh lớp 12...
Cuối tuần trước hai giáo viên cao cấp của trường PLC Sydney đã đến Hà Nội để tổ chức kì thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ AISC cho học sinh lớp 12. Để đảm bảo tính khách quan, đề thi được chuẩn bị từ Úc bởi những chuyên gia chưa từng trực tiếp dạy học sinh Việt-Úc Hà Nội.Cô Leonie và cô Sue đang coi thi tốt nghiệp AISCCô Leonie Brewer - Trợ lý điều hành trường PLC Sydney, Giám đốc Hợp tác quốc tế và cô Sue McKeith - Chuyên gia ESL đã mang đề thi từ Úc sang và trực tiếp coi thi. Hai giám thị đặc biệt này sẽ làm việc tại Việt-Úc Hà Nội cho đến khi các em học sinh lớp 12 thi xong. Các bài thi tốt nghiệp sẽ được chấm điểm tại Úc. Điểm thi là một nhân tố quan trọng để xét tốt nghiệp cùng với kết quả thi hết năm của các năm học trước. Các xếp loại: Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình và Trượt là căn cứ để cấp chứng chỉ AISC (Australian International School's Certificate);.`b`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger