Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Học sinh Việt-Úc tham dự kì thi thử TOEFL® JUNIOR™

22/10/2010

Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ-ETS đã phát triển chương trình TOEFL® Junior™ đáp ứng nhu cầu của học sinh cấp trung học...
Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ-ETS đã phát triển chương trình TOEFL® Junior™ đáp ứng nhu cầu của học sinh cấp trung học. Bài thi là một trong những sản phâm mới nhất trong dòng sản phẩm bài thi TOEFL của ETS và được triển khai lần đầu tiên tại Hàn Quốc.Chương trình TOEFL® Junior™ là bài thi đánh giá cấp độ thấp đo lường, đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh của học sinh có kỹ năng Tiếng Anh xã hội và học thuật trong môi trường học tập sử dụng Tiếng Anh là chủ yếu. Trong khi TOEFL iBT là bài thi áp dụng cho cấp đại học như một tiêu chuẩn đo lường, đánh giá trình độ và năng lực sử dụng Tiếng Anh được sử dụng trên toàn thế giới, chương trình TOEFL® Junior™ là công cụ đánh giá phù hợp hơn với học sinh tại các trường trung học. Bài thi được thiết kế với mục đích đánh giá kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu và ý nghĩa, dạng ngôn ngữ cho học sinh phổ thông, đánh giá mức độ tiến bộ về năng lực sử dụng Tiếng Anh của học sinh nhằm giúp nhà trường, giáo viên và học sinh đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, từng lớp học và đo lường sự tiến bộ của học sinh tại mỗi giai đoạn, lớp học đó.`b`1. Mục đích bài thi TOEFL® Junior™`/b`• Xây dựng mục tiêu học tập giúp nhà trường và các bậc cha mẹ đánh giá được sự tiến bộ về năng lực và kỹ năng sử dụng Tiếng Anh trong những giai đoạn phát triển cụ thể của mỗi học sinh• Được sử dụng như một công cụ đo lường toàn diện giúp hỗ trợ việc đánh giá học sinh, xếp lớp theo mỗi cấp trình độ cụ thể nhằm tăng cường khả năng, mức độ thành thục Tiếng Anh của học sinh• Đo lường sự phát triển kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh của học sinh giúp chuẩn bị sẵn sàng để học sinh tham gia những khóa học ở cấp cao hơn với ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu là Tiếng Anh `b`2. Cấu trúc bài thi TOEFL® Junior™`/b`Bài thi TOEFL® Junior™ là bài thi trên giấy kiểm tra những kỹ năng:- Nghe hiểu - Đọc hiểu - Ý nghĩa và dạng ngôn ngữ`b``i`Nghe hiểu:`/b` `/i`Bài thi TOEFL® Junior™ đánh giá kỹ năng nghe của học sinh trong những môi trường học tập mà Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu trong giảng dạy. Phần thi này đánh giá 3 nhóm kỹ năng của học sinh: + Khả năng nghe hiểu cơ bản trong các cuộc hội thoại: Học sinh cần phải có khả năng nghe hiểu những đọc hội thoại về những vấn đề xảy ra hàng ngày với những chủ đề quen thuộc diễn ra trong bối cảnh trường học. Khả năng này bao gồm kỹ năng nghe hiểu những chi tiết quan trọng và ý chính, khả năng đối thoại dựa trên những thông tin được suy ý chứ không được diễn đạt một cách cụ thể trong cuộc đối thoại, dự đoán và khả năng hiểu được mục đích nói, khả năng hiểu được sự nhấn mạnh trong câu bằng trọng âm hoặc ngữ điệu của người nói. + Khả năng nghe cơ bản trong môi trường giáo dục: Học sinh phải có khả năng hiểu được ngôn ngữ mà giáo viên và nhân viên trong trường sử dụng nhằm trao đổi thông tin, bao gồm ngôn ngữ được sử dụng trong những bối cảnh trong và ngoài lớp học. + Khả năng nghe giảng cơ bản: Học sinh cần có khả năng hiểu được những nội dung được truyền tải trong bài giảng hoặc thảo luận dựa trên tài liệu học tập. `b``i`Đọc hiểu:`/b``/i` Bài thi TOEFL® Junior™ đánh giá kỹ năng đọc của học sinh khi tham gia vào môi trường học tập có sử dụng Tiếng Anh. Phần thi này đánh giá 2 kỹ năng:+ Kỹ năng đọc và hiểu những tài liệu học tập: Học sinh cần phải có khả năng đọc hiểu những tài liệu học tập ở nhiều chủ đề khác nhau với nhiều cấp độ khó khác nhau. Khi đọc những tài liệu này, học sinh cần phải hiểu được chủ đề chính và thông tin bổ trợ, hiểu được ẩn ý của câu dựa trên những dẫn chứng trong bài, và hiểu được những từ vựng quan trọng (hoặc đã biết trước hoặc từ văn cảnh); và kết hợp với bài đọc. Cũng như với phần nghe hiểu, phần đọc hiểu không yêu cầu lượng kiến thức nền cụ thể, nhưng đôi khi đòi hỏi học sinh phải đọc hiểu được thông tin trong những tài liệu học tập + Kỹ năng đọc hiểu những văn bản không mang tính học thuật: Những loại văn bản này bao gồm thư tín (Ví dụ: email, thư…), báo chí, lịch trình, quảng cáo…. `b``i`Cấu trúc và cách hành văn:`/b``/i`Khi phát triển sự thành thục ngôn ngữ cho học sinh để đáp ứng nhu cầu học tập trong những môi trường giảng dạy sử dụng Tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp: nghe, nói là những kỹ năng quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những kỹ năng về từ vựng và ngữ pháp cũng đóng vai trò quan trọng góp phần tăng cường kỹ năng giao tiếp của học sinh. Để phát triển kỹ năng này, học sinh cần phải tập trung vào các cấu trúc trọng Tiếng Anh như là một công cụ hữu hiệu để học sinh có thể truyền tải ý nghĩa của lời nói trong những văn cảnh khác nhau. Học sinh phải có khả năng nhận dạng những dạng ngữ pháp, từ vựng đúng, được đặt trong những văn cảnh với ý nghĩa phù hợp.`b`3. Các phần của bài thi/ số câu hỏi/ thời gian`/b`• Nghe hiểu/ 40 câu hỏi/ 40 phút• Cấu trúc và cách hành văn/ 40 câu hỏi/ 30 phút • Đọc hiểu/ 40 câu hỏi/ 55 phút Tổng cộng/ 120 câu hỏi/ 125 phútTrường Việt-Úc Hà Nội có 115 học sinh đăng ký tham dự kì thi thử TOEFL® Junior™ do IIG Việt Nam tổ chức miễn phí tại trường vào sáng Chủ nhật ngày 24/10/2010. Các em học sinh dự thi phải có mặt tại phòng thi trước 7:45.`b`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger