Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Học Sử ở VASHanoi: Rất vui và không-gây-buồn-ngủ

25/09/2018

Bất chợt ghé thăm một giờ học Lịch sử của VASers lớp 10V1 đúng dịp các bạn có bài báo cáo chuyên đề “Văn hoá cổ đại phương Tây Hi Lạp và Roma” và không khỏi trầm trồ về những kết quả các bạn thu hoạch được sau thời gian triển khai dự án.