Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Hội nghị cán bộ, giáo viên năm học 2007-2008

06/11/2007

Ngày 3 tháng 11 năm 2007, trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên năm học 2007-2008.
Ngày 3 tháng 11 năm 2007, trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên năm học 2007-2008. Đến dự hội nghị cùng với các thầy cô giáo, cán bộ và công nhân viên của nhà trường có ông Nguyễn Trọng Bồi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch gồm các đồng chí: Nguyễn Phú Chiến, Phạm Hồng Liên và Nguyễn Văn Tiến để điều khiển hội nghị. Thư ký hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Thủy Anh.Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Phạm Hồng Liên đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh cho kế hoạch năm học của nhà trường. Tiếp đó, dưới sự điều khiển của đoàn chủ tịch, hội nghị đã nghe các tham luận của các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Giang, Nguyễn Thị Phương Anh, Phạm Hồng Liên, Nguyễn Thị Huyền Anh, Bùi Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Hồng về các vấn đề chuyên môn, nền nếp, các hoạt động Đoàn-Đội trong nhà trường,... Đặc biệt, các vấn đề về giáo dục đạo đức cho học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém đã được hội nghị thảo luận sôi nổi.Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Bồi, Chủ tịch HĐQT và trả lời của Ban Giám hiệu nhà trường trước những vấn đề do các đại biểu đưa ra. Kết thúc phiên họp, hội nghị đã nhất trí với các chỉ tiêu về xếp loại văn hóa và đạo đức của học sinh trong năm học 2007-2008 và quyết tâm làm hết sức mình để đạt được các chỉ tiêu đó.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger