Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Hướng dẫn sử dụng E-mail

27/11/2007

Ngày 26/11/2007, trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã phổ biến cách sử dụng hệ thống email mới đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường. Hướng dẫn cũng đã được gửi tới các vị phụ huynh qua các em học sinh...
`b`I – ĐỔI MẬT KHẨU`/b`• Vào địa chỉ: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn:3000` http://www.vashanoi.edu.vn:3000`/URL`, nhập phần đầu của địa chỉ e-mail (ví dụ : an.nv); vào `b`E-mail address`/b` và mật khẩu ban đầu vào `b`Password`/b` rồi bấm `b`Sign in`/b`• Sau khi đăng nhập, chọn `b`Options`/b` (ở cột ngoài cùng bên trái);. Nhập mật khẩu mới vào mục `b`Password`/b` và `b`Confirm password`/b`, chọn `b`Save`/b` (ở phía góc trên bên trái); rồi `b`Sign Out`/b` (ở góc cuối bên trái);• Mật khẩu ban đầu đặt tạm, nên đổi lại để giữ bí mật`b`II – CÀI ĐẶT TRÊN OUTLOOK EXPRESS`/b``b`Bước 1:`/b` Khởi động phần mềm Outlook Express• Start --> Programs --> Outlook Express• Nếu đã có sẵn biểu tượng của Outlook Express trên Desktop thì chỉ cần bấm đúp vào biểu tượng đó `b`Bước 2:`/b` Cài đặt các tham số• Tools --> Accounts rồi chọn tab có tên là `b`Mail`/b`• Add --> Mail rồi gõ tên mình vào `b`Display name`/b` (ví dụ: Nguyen Van An);• Bấm Next rồi nhập địa chỉ e-mail (ví dụ : an.nv@vashanoi.edu.vn);• Bấm Next rồi nhập các thông số sau : + Incoming mail (POP3, IMAP or http); server: `b`www.vashanoi.edu.vn`/b` + Outgoing mail (SMTP); server: `b`www.vashanoi.edu.vn`/b`• Bấm Next rồi nhập các thông số sau: + Account name: nhập phần đầu của địa chỉ e-mail (Ví dụ: an.nv); + Password: nhập mật khẩu• Bấm Next rồi Finish để hoàn tất khai báo`b`Chú ý: `/b` • Chỉ cài đặt e-mail account của Việt-Úc trên Outlook Express tại máy tại nhà, không cài đặt tại máy ở trường (trừ khi được cấp máy sử dụng riêng); hay các địa điểm Internet công cộng`b`III – SỬ DỤNG WEBMAIL`/b`• Nếu không muốn dùng Outlook Express thì có thể sử dụng e-mail qua web (từ một máy tính bất kỳ có kết nối Internet);• Để gửi và nhận e-mail: hãy vào địa chỉ `URL=http://www.vashanoi.edu.vn:3000` http://www.vashanoi.edu.vn:3000`/URL` hoặc vào trang web của trường `URL=http://www.vashanoi.edu.vn` http://www.vashanoi.edu.vn`/URL` và chọn menu `b`E-mail`/b` (phía góc trên bên phải); rồi nhập tên tài khoản (ví dụ: an.nv); và mật khẩu

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger