Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Hướng dẫn sử dụng e-mail của Việt-Úc Hà Nội

21/09/2008

Hướng dẫn sử dụng email dành cho phụ huynh và học sinh của trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội...
`b`I - ĐỊA CHỈ E-MAIL`/b`• Địa chỉ email của học sinh:mã số học sinh.stud@vashanoi.edu.vn • Địa chỉ email của bố mẹ:mã số học sinh.parents@vashanoi.edu.vn• Mật khẩu ban đầu (của cả hai địa chỉ email);: tên của học sinh (chữ viết thường không dấu);. Ví dụ: học sinh Nguyễn Lan Anh có mật khẩu ban đầu là anh. `b`II – ĐỔI MẬT KHẨU`/b`• Vào trang web của trường http://www.vashanoi.edu.vn và chọn E-mail (phía góc trên bên phải);. Nhập phần đầu địa chỉ e-mail (ví dụ: f-01.stud hoặc f-01.parents); vào Tài khoản (Account); và mật khẩu ban đầu vào Mật khẩu (Password); rồi bấm Đăng nhập (Sign in);• Sau khi đăng nhập, chọn Cấu hình (Options); (ở cột ngoài cùng bên trái, phía dưới);. Nhập mật khẩu mới vào mục Mật khẩu (Password); và Gõ lại mật khẩu (Confirm password), chọn Sao chép (Save); (ở phía góc trên bên trái); rồi bấm Thoát ra (Sign Out); (ở góc cuối bên trái);`b`Chú ý:`/b` Mật khẩu ban đầu đặt tạm, nên đổi lại để giữ bí mật`b`III – CÀI ĐẶT TRÊN OUTLOOK EXPRESS`/b``b`Bước 1:`/b` Khởi động phần mềm Outlook Express• Start --> Programs --> Outlook Express• Nếu đã có sẵn biểu tượng của Outlook Express trên Desktop thì chỉ cần bấm đúp vào biểu tượng đó `b`Bước 2:`/b` Cài đặt các tham số• Tools --> Accounts rồi chọn tab có tên là Mail• Add --> Mail rồi gõ tên mình vào Display name• Bấm Next rồi nhập địa chỉ e-mail đầy đủ• Bấm Next rồi nhập các thông số sau : - Incoming mail (POP3, IMAP or http); server: www.vashanoi.edu.vn - Outgoing mail (SMTP); server: www.vashanoi.edu.vn• Bấm Next rồi nhập các thông số sau: - Account name: nhập phần đầu của địa chỉ e-mail (toàn bộ phần chữ đứng trước @vashanoi.edu.vn); - Password: nhập mật khẩu• Bấm Next rồi Finish để hoàn tất khai báo`b`Chú ý:`/b` • Chỉ cài đặt e-mail account của Việt-Úc trên Outlook Express tại máy tại nhà, không cài đặt tại máy ở trường hay các địa điểm Internet công cộng`b`IV – SỬ DỤNG WEBMAIL`/b`• Nếu không muốn dùng Outlook Express thì có thể sử dụng e-mail qua web (từ một máy tính bất kỳ có kết nối Internet);• Vào trang web của trường http://www.vashanoi.edu.vn và chọn menu E-mail (phía góc trên bên phải);. Nhập tên account (ví dụ: f-01.parents, không cần nhập đuôi @vashanoi.edu.vn); và mật khẩu để đăng nhập.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger