Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Hướng dẫn xem thông tin trên mạng

21/09/2008

Hướng dẫn sử dụng hệ thông tin học sinh trên mạng PUPMAN...
`b`I – TÊN TÀI KHOẢN`/b`• Tên tài khoản của học sinh:mã số học sinh.stud• Tên tài khoản của phụ huynh học sinh:mã số học sinh.parents`b`II – ĐỔI MẬT KHẨU`/b``b`1 - Đăng nhập`/b` • Vào trang web của trường http://www.vashanoi.edu.vn. Chọn menu Học sinh (phía góc trên bên phải); rồi bấm Thông tin về học sinh hoặc bấm vào biểu tượng Thông tin học sinh ở cột ngoài bên phải. • Nhập tên tài khoản (ví dụ: f-01.stud hoặc f-01.parents); vào mục Tài khoản, mật khẩu vào mục Mật khẩu rồi bấm Đồng ý`b` Chú ý:`/b` Mật khẩu ban đầu là tên của học sinh (chữ thường, không dấu);. Ví dụ: học sinh Nguyễn Lan Anh có mật khẩu ban đầu là anh.`b`2 - Đổi mật khẩu`/b` • Tất cả người dùng đều được yêu cầu đổi lại mật khẩu khi đăng nhập lần đầu. Người dùng cần phải nhập Mật khẩu cũ và Mật khẩu mới, gõ lại Mật khẩu mới để xác nhận rồi bấm Đồng ý• Nếu quên mật khẩu thì có thể gọi điện đến văn phòng nhà trường theo số 2872869 (gặp cô Hiền hoặc cô Trang); để đăng ký lại mật khẩu ban đầu rồi đổi lại`b`III – XEM THÔNG TIN HỌC SINH`/b``b`1 - Đăng nhập`/b` (như trong mục I);`b`2 - Xem thông tin`/b`• Sau khi đăng nhập, bấm “Thông tin về học tập và rèn luyện” trong cột Menu Options ở bên trái.• Tiếp đó bấm các mục: Kết quả từng môn, Thẻ phạt, Nhận xét của giáo viên bộ môn, Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm theo định kỳ và Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm cuối kỳ để xem các mục thông tin tương ứng.• Khi vào các mục trên, cần lưu ý chọn đúng Học kỳ và Năm học cần xem (mặc định là học kỳ và năm học hiện thời);`b`3 - Đăng xuất`/b`• Sau khi xem thông tin, bấm Thoát ra trong cột Menu Options bên trái để đăng xuất.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger