Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Hướng dẫn xem thông tin về học sinh trên mạng

13/12/2007

Từ ngày 5/12/2007, các vị phụ huynh học sinh có thể vào trang web của trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội để xem kết quả học tập và rèn luyện của con em mình...
Từ ngày 5/12/2007, các vị phụ huynh học sinh có thể vào trang web của trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội để xem kết quả học tập và rèn luyện của con em mình. Cách xem thông tin về học sinh như sau: 1); Vào trang web của trường đặt tại địa chỉ sau: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn`http://www.vashanoi.edu.vn`/URL`. Bấm vào menu có tên là "`b`Học sinh`/b`" (góc trên bên phải); và chọn "`b`Thông tin về học sinh`/b`" 2); Nhập tài khoản và mật khẩu - Tên tài khoản là `b`phần đầu địa chỉ e-mail`/b` phụ huynh học sinh. Ví dụ: phụ huynh học sinh Nguyễn Văn An có địa chỉ e-mail là an.nv.parents@vashanoi.edu.vn thì tên tài khoản là an.nv.parents. Địa chỉ e-mail, mật khẩu ban đầu và hướng dẫn sử dụng e-mail đã được gửi tới các vị phụ huynh học sinh qua các em học sinh. - Mật khẩu ban đầu để trống nên sau khi nhập tên tài khoản các vị phụ huynh học sinh chỉ cần bấm phím Enter. Sau khi đăng nhập đề nghị quý vị đổi lại mật khẩu (bấm vào "`b`Đổi mật khẩu`/b`" ở cột "`b`Menu Options`/b`" bên trái); Trong thời gian sắp tới, các thầy cô giáo sẽ thường xuyên cập nhật điểm và nhận xét cho từng em học sinh vào cuối tháng.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger