Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Khẩn: Tiếp tục nghỉ học ngày thứ ba 4/11/2008

03/11/2008

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong công văn số 1298/SGD&ĐT-VP ngày 03 tháng 11 năm 2008, trường Phổ thông Việt-Úc tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ ba 4/11/2008...
Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong công văn số 1298/SGD&ĐT-VP ngày 03 tháng 11 năm 2008, trường Phổ thông Việt-Úc tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ ba 4/11/2008.Dưới đây là nội dung công văn số 1298 /SGD&ĐT-VP:----- `b`Kính gửi: `/b`- Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, TP. Hà Đông, TP. Sơn Tây- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.Qua kiểm tra tình hình thực tế và báo cáo của các phòng GD&ĐT quận, huyện, hiện nay ở nhiều trường học tình hình ngập úng vẫn còn rất nghiêm trọng, một số nơi tuy nước đã rút nhưng tình hình cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường còn chưa đảm bảo, hoặc đường giao thông đến trường vẫn bị chia cắt không đảm bảo an toàn cho học sinh. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở GD&ĐT yêu cầu: - Các trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh `b`nghỉ học ngày 04/11/2008 (Thứ Ba);`/b`- Để đảm bảo kế hoạch năm học, `b`từ ngày 05/11/2008, các nhà trường, cơ sở giáo dục trở lại hoạt động bình thường`/b`. Những nơi còn bị úng ngập, gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình quyết định cho học sinh được nghỉ học và báo cáo về Sở trước 14h00 ngày 04/11/2008 để tổng hợp báo cáo thành phố. - Sở GD&ĐT giao trách nhiệm cho Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trực thuộc có trách nhiệm thông báo cho các trường và từng gia đình học sinh về kế hoạch học tập của đơn vị mình. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường nghỉ nhưng học sinh vẫn đến trường. Nhận được công văn này yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện khẩn trương và nghiêm túc những nội dung nêu trên. GIÁM ĐỐC (đã ký); `b`Nguyễn Hữu Độ`/b`-----

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger