Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Một con đường một đích đến

01/12/2022

Lỗ Tấn từng nói "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi", cuộc đời mỗi người sẽ trải qua nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn, đi đúng đường sẽ thành công và hành phúc, và đến giờ tôi vẫn nghĩ con đường tôi chọn rẽ ngang từ cách đây 13 năm là chính xác

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger