Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Một số sự kiện chính năm học 2019-2020

11/09/2019

Năm học 2019-2020, VAS Hanoi hướng tới xây dựng chân dung VASers thông qua các hoạt động học tập, các dự án, chương trình ngoại khoá và sự kiện xuyên suốt năm học 2019-2020.

Năm học 2019-2020, VAS Hanoi hướng tới xây dựng chân dung VASers với 6 giá trị: Tri thức, Nhân cách, Tư duy sáng tạo và phản biện, Tư duy toàn cầu, Bản sắc dân tộc, Trân trọng bản thân thông qua các hoạt động học tập, các dự án, chương trình ngoại khoá và sự kiện xuyên suốt năm học 2019-2020.

Tiểu học: Lịch năm học 2019-2020

Trung học: Lịch năm học 2019-2020

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger