Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thay đổi hệ thống thư điện tử nội bộ

29/12/2008

Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội chuyển sang sử dụng hệ thống email mới kể từ ngày 1/1/2009...
Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội chuyển sang sử dụng hệ thống email mới `b`kể từ ngày 1/1/2009`/b`. Khi chuyển sang hệ thống mới này, địa chỉ thư điện tử (email address), các danh sách thư (mailing list), mật khẩu cũ có từ 6 kí tự trở lên được giữ nguyên. Chỉ các mật khẩu có ít hơn 6 kí tự hoặc chưa từng thay đổi mới được đổi lại thành mật khẩu mặc định. Hướng dẫn chi tiết (trong đó có thông tin về mật khẩu mặc định); đã được gửi cho các thầy cô, các vị phụ huynh học sinh qua email và đã được các thầy cô chủ nhiệm phổ biến cho học sinh.`b`I – HAI CÁCH SỬ DỤNG E-MAIL`/b``b`Cách 1:`/b` Webmail (tương tự như Yahoo!Mail, Hotmail, Gmail…); • Vào trang web của trường `URL=http://www.vashanoi.edu.vn`http://www.vashanoi.edu.vn`/URL` và chọn E-mail (góc trên bên phải); hoặc vào thẳng địa chỉ `URL=http://mail.vashanoi.edu.vn`http://mail.vashanoi.edu.vn`/URL`. • Nhập phần đầu địa chỉ email (ví dụ: h-01.stud); vào mục Tên người dùng (Username); và mật khẩu vào mục Mật khẩu (Password); rồi bấm Đăng nhập (Sign in);• Ngay trong lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đổi mật khẩu`b`Cách 2:`/b` Sử dụng một phần mềm email chuyên dụng như Outlook Express (xem thêm hướng dẫn cài đặt trên Outlook Express ở phần II);`b`II – CÁCH CÀI ĐẶT TRÊN OUTLOOK EXPRESS`/b``b`Bước 1:`/b` Khởi động phần mềm Outlook Express• Start --> Programs --> Outlook Express• Nếu đã có sẵn biểu tượng của Outlook Express trên Desktop thì chỉ cần bấm đúp vào biểu tượng đó `b`Bước 2:`/b` Cài đặt các thông số• Bấm Tools trên thực đơn rồi chọn Accounts• Bấm Add --> Mail rồi gõ tên mình vào Display name (tên không dấu);• Bấm Next rồi nhập đầy đủ địa chỉ e-mail (ví dụ : h-01.stud@vashanoi.edu.vn);• Bấm Next rồi nhập các thông số sau : Incoming mail (POP3, IMAP or http); server: `b`pop.gmail.com`/b` Outgoing mail (SMTP); server: `b`smtp.gmail.com`/b` • Bấm Next rồi nhập các thông số sau: Account name: nhập đầy đủ địa chỉ e-mail (ví dụ: h-01.stud@vashanoi.edu.vn); Password: nhập mật khẩu• Bấm Next rồi Finish để hoàn tất khai báo• Bấm đúp vào pop.gmail.com, chọn Advanced rồi bấm vào cả 2 hộp nằm trước 2 dòng This server requires a secure connection (SSL);. Sau đó bấm vào Apply ở bên dưới. Cuối cùng chọn Servers trên cùng hàng với Advanced rồi bấm vào hộp nằm trước dòng My server requires authentication rồi bấm OK.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger