Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thầy Michael Wilson thôi việc tại VAS Hanoi

19/03/2019

Nhà trường xin thông báo: Vì lí do cá nhân và gia đình, thầy Michael Wilson đã thôi làm việc tại VAS Hanoi.