Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thời khóa biểu 2 tuần thi của các khối THPT và THCS

06/12/2010

Ban giám hiệu nhà trường thông báo thời khóa biểu 2 tuần thi học kỳ 1, năm học 2010-2011 của các khối THPT và THCS như sau...
Ban giám hiệu nhà trường thông báo thời khóa biểu 2 tuần thi học kỳ 1, năm học 2010-2011 của các khối THPT và THCS như sau: • `b`Tuần thi 1 (từ 20-25/12/2010);:`/b` `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_Tuan_thi_1_2010-2011.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần thi thứ nhất (trang 1: THPT, trang 2: THCS);`/URL`• `b`Tuần thi 2 (từ 27/12-30/12/2010);:`/b` `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_Tuan_thi_2_2010-2011.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần thi thứ hai (trang 1: THPT, trang 2: THCS);`/URL``b`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger