Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thời khóa biểu hai tuần thi học kỳ 2

06/04/2009

Từ ngày 20/4/2009 đến ngày 9/5/2009, trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2008-2009. Thời khóa biểu của hai tuần thi có thể xem và tải về từ địa chỉ sau...
Từ ngày 20/4/2009 đến ngày 9/5/2009, trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2008-2009. Thời khóa biểu của hai tuần thi có thể xem và tải về từ địa chỉ sau:`b`• Tuần thi 1:`/b` `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Thoi_khoa_bieu_tuan_thi_1.pdf` Bấm vào đây để tải về Thoi_khoa_bieu_tuan_thi_1.pdf`/URL``b`• Tuần thi 2:`/b` `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Thoi_khoa_bieu_tuan_thi_2.pdf` Bấm vào đây để tải về Thoi_khoa_bieu_tuan_thi_2.pdf`/URL``b`Lưu ý:`/b` Trong 2 tuần thi trường vẫn tổ chức hoạt động ngoại khóa như bình thường

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger