Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thời khóa biểu mới kể từ ngày 2/3/2009

01/03/2009

Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội áp dụng thời khóa biểu mới kể từ ngày 2/3/2009 như sau...
Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội áp dụng thời khóa biểu mới kể từ ngày 2/3/2009 như sau:`URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Thoi_Khoa_Bieu.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu`/URL` (PDF file);.Để đọc được file PDF, cần phải sử dụng phần mềm Acrobat Reader. Bấm vào liên kết sau để tải về phần mềm Acrobat Reader 9.0: `URL=http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html` Download Acrobat Reader.`/URL`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger