Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thời khóa biểu mới từ 29-09-2008

29/09/2008

Trường áp dụng thời khóa biểu mới từ thứ hai ngày 29/09/2008 như sau...
Trường áp dụng thời khóa biểu mới từ thứ hai ngày 29/09/2008 như sau: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Thoi_Khoa_Bieu.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu`/URL` (PDF file);.Để đọc được file PDF, cần phải sử dụng chương trình Acrobat Reader. Bấm vào liên kết sau đây để tải chương trình: `URL=http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html` Download Acrobat Reader.`/URL`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger