Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thời khóa biểu tháng 12/2011 của khối THCS và khối THPT

04/12/2011

Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội thông báo thời khóa biểu tháng 12/2011 của 2 khối THCS và THPT như sau...

Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội thông báo thời khóa biểu tháng 12/2011 của 2 khối THCS và THPT như sau:
 
Thời khóa biểu tuần 1 (từ ngày 5-10/12/2011);:  Thi các môn trong chương trình Úc

+); `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THCS_tuan_1.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần 1 khối THCS`/URL`
 
+); `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THPT_tuan_1.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần 1 khối THPT`/URL`
 
Thời khóa biểu tuần 2 (từ ngày 12-17/12/2011);:  Thi học kỳ các môn Văn - Thể - Mỹ và học theo thời khóa biểu cũ

+); `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THCS.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần 2 khối THCS`/URL`
 
+); `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THPT.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần 2 khối THPT`/URL`

Thời khóa biểu tuần 3 (từ ngày 19-24/12/2011);: Thi các môn trong chương trình Việt Nam

+); `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THCS_tuan_3.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần 3 khối THCS`/URL`
 
+); `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THPT_tuan_3.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần 3 khối THPT`/URL`

Thời khóa biểu tuần 4 (từ ngày 26-31/12/2011);: Thi các môn trong chương trình Việt Nam

+); `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THCS_tuan_4.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần 4 khối THCS`/URL`
 
+); `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THPT_tuan_4.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần 4 khối THPT`/URL`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger