Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thời khóa biểu trong hai tuần thi

22/12/2008

Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội áp dụng thời khóa biểu cho hai tuần thi (từ ngày 22/12/2008 đến hết ngày 3/1/2009); như sau...
Trường áp dụng thời khóa biểu cho hai tuần thi (từ ngày 22/12/2008 đến hết ngày 3/1/2009); như sau:- Tuần thi 1: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_tuan_thi_1.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần thi 1`/URL` (PDF file);.- Tuần thi 2: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_tuan_thi_2.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu tuần thi 2`/URL` (PDF file);.Để đọc được file PDF, cần phải sử dụng chương trình Acrobat Reader. Bấm vào liên kết sau đây để tải chương trình: `URL=http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html` Download Acrobat Reader.`/URL``b`Lưu ý:`/b` Trong 2 tuần thi trường không tổ chức hoạt động ngoại khóa, học sinh được về nhà từ 15:05 (hết tiết 7);

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger