Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thông báo ngày Tựu trường khối Tiểu học

26/07/2018

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý phụ huynh và học sinh nội dung làm việc trong ngày tựu trường 01/08/2018.