Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thông báo ngày Tựu trường khối Trung học

24/07/2018

Ban giám hiệu trường THCS và THPT Việt Úc Hà Nội xin thông báo lịch tựu trường của khối Trung học vào ngày thứ Tư (1/8/2018);.