Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thông báo về việc phân lại lớp theo trình độ học sinh

09/08/2008

Để thuận tiện cho giảng dạy và học tập, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội quy định lại về việc phân lớp học tập theo trình độ học sinh kể từ ngày 11/8/2008 như sau...
Để thuận tiện cho giảng dạy và học tập, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội quy định lại về việc phân lớp học tập theo trình độ học sinh kể từ ngày 11/8/2008 như sau:`b`1. Hai hình thức phân lớp học tập theo trình độ học sinh`/b`Trong năm học 2008-2009, trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội chỉ thực hiện phân lớp học tập theo trình độ học sinh ở hai nhóm bộ môn:`b``i`Nhóm 1 (Việt);:`/b``/i` các môn học thuộc chương trình Việt Nam (trừ môn Tiếng Anh);. Các lớp này được gọi tên theo thứ tự V1, V2, V3,… Ví dụ: 10V1`b``i`Nhóm 2 (Australia);:`/b``/i` môn Tiếng Anh (chương trình Việt Nam); và các môn học bằng tiếng Anh (chương trình của trường PLC);. Các lớp này được gọi tên theo thứ tự A1, A2, A3,… Ví dụ: 9A2`b`2. Cách phân lớp học tập`/b``b``i`Nhóm 1 (Việt);`/b``/i`- Việc phân lớp cho học kỳ 1 được thực hiện dựa trên điểm thi (học sinh mới); hoặc điểm trung bình môn học kỳ 2 năm học 2007-2008 (học sinh cũ); của hai môn Toán, Văn- Việc phân lớp cho học kỳ 2 được thực hiện dựa vào điểm trung bình môn học kỳ 1 của hai môn Toán, Văn`b``i`Nhóm 2 (Australia);`/b``/i`- Việc phân lớp cho học kỳ 1 được giữ nguyên như hiện nay. Trong trường hợp trình độ học sinh không phù hợp với trình độ chung của lớp, dựa theo đề nghị của các giáo viên Tiếng Anh (người Việt & người Úc); Ban Giám hiệu quyết định việc chuyển lớp- Việc phân lớp cho học kỳ 2 được thực hiện dựa trên điểm thi học kỳ 1 của môn Tiếng Anh (chương trình Việt Nam); và các môn Tiếng Anh toàn cầu và Thương mại toàn cầu của trường PLC`b`3. Chuyển đổi học sinh giữa các lớp học tập`/b`- Trong thời gian hai tuần, từ ngày 11/8/2008 đến ngày 23/8/2008, nếu các thầy cô bộ môn (trừ tiếng Anh); có ý kiến về chuyển học sinh từ lớp này sáng lớp khác cho phù hợp thì báo cho các thầy cô chủ nhiệm- Các thầy cô chủ nhiệm tập hợp lại và đề nghị Ban Giám hiệu quyết định việc chuyển lớp cho học sinh vào các ngày cuối tuần 16/8/2008 hoặc 23/8/2008`b`4. Thời khóa biểu mới`/b`Do có sự thay đổi trong cách thức phân lớp, trường áp dụng thời khóa biểu mới từ thứ hai ngày 11/8/2008 như sau: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Thoi_Khoa_Bieu.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu`/URL` (PDF file);.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger