Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thư ngỏ gửi Phụ huynh học sinh

24/03/2020

Ban Giám hiệu Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi); trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới các thành viên của đại gia đình Việt-Úc Hà Nội và mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn được bình an.