Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Trao đổi học sinh với trường PLC

07/04/2008

Ngày 31 tháng 3 năm 2008, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã quyết định cử ba nữ sinh lớp 10 sang học tại trường PLC Sydney, Úc dưới hình thức trao đổi học sinh...
Ngày 31 tháng 3 năm 2008, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội đã ra quyết định cử ba nữ sinh lớp 10 sang học 4 tuần tại trường PLC Sydney, Úc từ ngày 3/6/2008 đến ngày 2/7/2008 dưới hình thức trao đổi học sinh (student exchange);. Danh sách các học sinh được lựa chọn như sau:1. `b`Phạm Hồng Quỳnh`/b`, học sinh lớp 10C 2. `b`Nguyễn Tuyết Trinh`/b`, học sinh lớp 10A 3. `b`Nguyễn Hà My`/b`, học sinh lớp 10ABa nữ sinh có tên trên đã được lựa chọn từ 6 học sinh đăng ký đi trao đổi học sinh dựa trên kết quả học tập, rèn luyện trong học kỳ I và trả lời phỏng vấn. Việc phỏng vấn các ứng viên được thực hiện bởi cô Lê Phương Mai - Tổ trưởng tổ Tiếng Anh và bà Christine Ryan, giáo viên cao cấp của trường PLC được cử sang công tác 2 tháng tại trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội. Ba nữ sinh của trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội sẽ được trường PLC đài thọ tiền học phí và bố trí chỗ ăn ở với gia đình ba nữ sinh của trường PLC Sydney. Gia đình ba học sinh Quỳnh, Trinh và My có trách nhiệm lo chỗ ăn ở cho ba nữ sinh này khi các bạn sang trao đổi học sinh tại trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội trong khoảng thời gian giữa tháng 10 và tháng 11 năm 2008.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger