Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Triển khai cuộc thi tiếng Anh TOEFL PRIMARY Challenge

14/09/2018

TOEFL Primary Challenge là cuộc thi Tiếng Anh dành cho học sinh bậc Tiểu học, với bài thi TOEFL Primary được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS thiết kế dành riêng cho học sinh Tiểu học.