Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội đạt 13 giải Olympic Tiếng Anh và Olympic Toán

08/05/2012

Học sinh Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội đã đạt 1 giải cấp toàn quốc, 6 giải cấp thành phố và 6 giải cấp huyện trong các kỳ thi Olympic Tiếng Anh và Olympic Toán năm học 2011-2012...
Học sinh Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội đã đạt 1 giải cấp toàn quốc, 6 giải cấp thành phố và 6 giải cấp huyện trong các kỳ thi Olympic Tiếng Anh và Olympic Toán năm học 2011-2012.

A – GIẢI CẤP TOÀN QUỐC

Olympic Tiếng Anh qua mạng (1 giải);
  • 1 huy chương Bạc: Nguyễn Quốc Bảo (5A2);
B – GIẢI CẤP THÀNH PHỐ
 
1. Olympic Tiếng Anh Tiểu học (3 giải);
  • 2 giải Ba: Phạm Minh Quang (5A1), Nguyễn Quốc Bảo (5A2);
  • 1 giải Khuyến khích: Vũ Diệu Đan (5A1);
2. Olympic Tiếng Anh qua mạng (1 giải);
  • 1 giải Nhất: Nguyễn Quốc Bảo (5A2);
3. Olympic Toán qua mạng (2 giải);
  • 1 giải Ba: Đỗ Phương Linh (lớp 1);
  • 1 giải Khuyến khích: Đỗ Hoàng Minh (lớp 3);
Ghi chú:  Kỳ thi Olympic Tiếng Anh và Tiếng Anh qua mạng cấp thành phố chỉ dành cho học sinh lớp 5

C – GIẢI CẤP HUYỆN
 
1. Olympic Tiếng Anh qua mạng (2 giải);
  • 1 giải Nhất: Vũ Đức Bình (lớp 4);
  • 1 giải Nhì: Nguyễn Quốc Bảo (lớp 5);
 2. Olympic Toán qua mạng (4 giải);
  • 2 giải Nhì: Nguyễn Thiều Quang (lớp 2), Đỗ Hoàng Minh (lớp 3);
  • 2 giải Ba: Đỗ Phương Linh (lớp 1), Nguyễn Anh Hưng (lớp 5);

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger