Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

VAS Hanoi đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19

14/02/2020

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội xin thông báo học sinh toàn trường sẽ chính thức đi học trở lại vào 17/02/2020.