Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

VAS Hanoi International Festival 2019: Book Heroes

09/10/2019

Chủ đề Ngày hội Tiếng Anh 2019 là "Sách”. Ngày hội nhằm giúp học sinh hiểu được văn hoá và nền văn học của các quốc gia nói tiếng anh thông qua những cuốn sách và các tác phẩm được chuyển thể từ sách.

The topic of VAS international festival 2019 is Book Heroes . It aims to help students understand the culture and literature of English speaking countries through books and art works adapted from books.

Chủ đề Ngày hội Tiếng Anh 2019 là "Sách”. Ngày hội nhằm giúp học sinh hiểu được văn hoá và nền văn học của các quốc gia nói tiếng anh thông qua những cuốn sách và các tác phẩm được chuyển thể từ sách.

Time and Location/ Thời gian và Địa điểm

Time: October 25, 2019.

Location/ Địa điểm:

Morning/Sáng: Schoolyard: Tent Decorating + Food Stall:  Hội trại và Gian hàng đồ ăn

Afternoon/Chiều: Indoor Stadium/ tại Nhà đa năng.
Main Activities/ Hoạt động chính

Activity

Due Date

Hạn cuối

Judges + Consultants

Giám khảo + Tư vấn, GV phụ trách

Prizes

Giải thưởng

1. Classic book covers reimagined (at least 5 posters/ Year Group);

Thiết kế, vẽ lại bìa sách (ít nhất 5 áp phích / khối lớp);

Task: Students design different and creative posters of book covers

For individual/ group

Poster size: A2, A3 Materials and how to create: Painting,  Drawing, taking pictures or printing

Nhiệm vụ:

Học sinh thiết kế posters cho bìa sách.

Làm việc cá nhân hoặc theo nhóm

Kích thước poster trên khổ giấy A2,A3

 Chất liệu và tạo hình: có thể dùng tranh vẽ màu nước, tranh chì, ảnh chụp hoặc in ảnh.

21/10

Mr. Nhat (Mar); + Ms. Ngoc Anh

 

 

Consultants: HR/GVCN

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

 

2. Book Writing (at least 3 books/ brochures/ Year Group);

Sáng tạo, viết sách (ít nhất 3 cuốn/ Khối lớp: sách, truyện/ sách hướng dẫn);

Task: Students write and publish books, brochures of different topics, genres
- For individual/ group

- Book size: A4, A5

- Suggested topics: Cuisines in Hanoi, Tourist attractions  in VN, Why VAS, comic book, sci-fi….  -

Nhiệm vụ: Học sinh viết và xuất bản sách theo các chủ đề khác nhau

Làm việc theo nhóm hoặc cá nhân

Khổ sách A4, A5

Chủ đề gợi ý: Ẩm thực  Hà nội, điểm đến Việt Nam, VAS Hanoi, truyện tranh, truyện trinh thám …

22/10

English teachers

 

 

Consultants: Intl teachers

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

 

3. Exchanging old books (one book at least/ one student);

Trao đổi sách cũ (ít nhất một cuốn sách/ một học sinh);

Task: Each student brings one old favourite book to school to exchange for a new one.

In class activity: Students wrap the books with used newspaper and make bookmarks and write a few lines telling why they like that book.

IF Day: books are put on display and each student may get one "new" book home.

Nhiệm vụ: Mỗi hs sẽ mang đi ít nhất một cuốn sách cũ yêu thích để trao đổi

Hoạt động trên lớp: Hs sẽ bọc sách bằng báo cũ, thiết kế bookmark có lời giới thiệu cuốn sách và đính kèm trên cuốn sách.

Ngày hội sách: sách được trưng bày và học sinh sẽ lựa một cuốn mới cho mình để mang về .

Old books collected: 14/10

Mỗi học sinh nộp lại 1 cuốn sách cho GVTA VN hạn: 14/10

 

Consultants: Vmese Teachers of English

 

4. Extreme Reading Photo

Task: Parents and students  take photos of their reading in extreme (or at least very unusual); places on smartphones and email them in to school, post on Fb with Hashtag: #VASHanoi#2019IF#ExtremeReading

Nhiệm vụ: Ảnh chụp đọc sách cùng gia đình, bạn bè do cha mẹ và học sinh chụp (ảnh vui nhộn); sẽ được post lên Facebook với Hashtag: #VASHanoi#2019IF#ExtremeReading

Closed by 12.00AM 23/10

Mar. Dept

 

 

Consultants: HR/GVCN

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

50%: Judges

50%: Likes and Shares on Fb and Insta

5. What if…./ A new Ending (1 movie clip/ Year Group);

Một kết thúc mới (1 clip film/ một khối lớp);

Task: Students create a new ending for a book and act the scene, then film it and submit for competition.

Nhiệm vụ: Học sinh sáng tạo một kết thúc mới cho một cuốn sách sau đó dựng thành một đoạn phim và tham gia dự thi với các khối lớp khác.

22/10

 

Mr. Dan, Mrs. Brenda, Mar. Dept

 

Consultants: Teachers of English, Literature

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

6. Song from Movies/Films adapted from Books (1 song/ Year Group);

Ca khúc (ca, múa …); một bài hát hay nhạc nền  trong một bộ phim chuyển thể từ một truyện hay tiểu thuyết.

Task: Students can sing, act a scene in a play, play a musical instrument, dance …

Nhiệm vụ: Học sinh có thể hát đóng kịch, biểu diễn nhạc cụ, khiêu vũ ….

25/10

Mr. Huy, Ms. An

 

 

 

Consultant: Mr. Huy + HR/GVCN

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

7. Book Character Catwalk (at least one/Year Group);

Biễu diễn catwalk nhân vật trong truyện

Task: Students dress up like book characters and perform in a show on the Gala day

Nhiệm vụ: Học sinh sẽ hóa trang thành các nhân vật trong sách theo chủ đề trong buổi Gala..

25/10

School Board

 

Consultants: HR/GVCN

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

8. Tent Decoration - trang trí lều trại

Task: Each year group is given a tent to decorate with a Book Genre (Pick randomly);

Given Genres:

-Classic 

-Sci-Fi

-Comic

-Detective story  ….

Nhiệm vụ: Các khối lớp sẽ được cung cấp lều trại để trang trí theo chủ đề sách ( bốc thăm ngẫu nhiên);.

Chủ đề:

Sách văn học cổ điển

Sách khoa học viễn tưởng

Truyện tranh

Truyện trinh thám

25/10

English Dept + School Board

 

 

Consultants: HR/GVCN + Vmese teachers of English

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

9. Food Stall

Task: Each year group can register for a Food Stall selling food inspired from a book.

Nhiệm vụ: Mỗi khối lớp có thể đăng ký một quầy ăn bán các sản phẩm được lấy cảm hứng từ sách.

25/10

Consultants: English teachers + HR/GVCN

 


Notes/ Lưu ý:

- English should be used in all students’ works./ Tất cả các sản phẩm của học sinh trong International Festival phải sử dụng Tiếng Anh.

- All students are encouraged to wear APPROPRIATE costumes as book characters to the Gala Day./ Tất cả học sinh được khuyến khích mặc đồ hoá trang theo nhân vật từ sách, truyện trong ngày hội Tiếng Anh. 

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger