Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

VAS Hanoi triển khai "The Leader in Me"

18/09/2020

Tháng 8 vừa qua, VAS Hanoi đã chính thức triển khai chương trình “Lãnh đạo bản thân” (The Leader in Me - TLIM); của tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey, nhằm rèn luyện cho học sinh 7 thói quen tốt để trở nên thành đạt.

Tháng 8 vừa qua, VAS Hanoi đã chính thức triển khai chương trình "Lãnh đạo bản thân” (The Leader in Me - TLIM); của tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey, nhằm rèn luyện cho học sinh 7 thói quen tốt để trở nên thành đạt.

7 thói quen này gồm: sống chủ động; bắt đầu với mục tiêu; ưu tiên việc quan trọng; tư duy cùng thắng; hiểu rồi được hiểu; hợp lực và liên tục rèn giũa bản thân.


Việc bổ sung "The Leader in Me” sẽ giúp VAS Hanoi nâng cao toàn diện chương trình giáo dục nhân cách, kĩ năng sống đã được triển khai nhiều năm nay tại VAS Hanoi. Cùng với các giá trị cốt lõi Nhân ái, Chính trực, Trách nhiệm, mỗi thói quen hiệu quả của TLIM sẽ được tích hợp với các hành trang kỹ năng cụ thể của VASers.

Chương trình "Lãnh đạo bản thân” hiện đã có mặt tại hơn 5000 trường học tại 50 quốc gia trên toàn cầu. TLIM được chứng thực là chương trình giúp học sinh làm chủ chính mình, học cách sống tự chủ, có trách nhiệm, phát huy giá trị và tiềm năng của cá nhân. 

Hướng đến một môi trường học tập văn minh, hiệu quả, VAS Hanoi chuẩn hoá mỗi giá trị thành các hành động cụ thể nhằm giúp học sinh trở thành người có giá trị, đến trường với nhiều niềm vui, được khơi dậy những khả năng tốt nhất. Đồng thời, thầy cô, bố mẹ cũng đóng vai trò quan trọng giúp các con biết bồi đắp các giá trị tốt đẹp cho bản thân.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger