Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

VAS International Festival 2018: “Your Oscars”

01/10/2018

Chủ đề của lễ hội quốc tế VAS 2018 là "Giải Oscar của bạn". Hoạt động này nhằm mục đích giúp học sinh hiểu văn hóa của các nước nói tiếng Anh thông qua các phim ảnh.


II. Challenges to accomplish/ Những thử thách cần vượt qua

Each year group has to accomplish all 5 challenges/ Mỗi khối lớp,  học sinh đều cần hoàn thành 5 thử thách:

CHALLENGES/ Thử thách

Due Date / Hạn cuối

PRIZES / Giải thưởng

1. Your Star (at least one participant/ year group);

Ngôi sao của bạn (ít nhất một người tham gia/ khối lớp);

 

For individual

Task: Student is requested to make up / dress as a role in a famous movie. He/ she should give an original photo to compare with actual photo.

- Students who want to cosplay have to take photos of the clothes and characters and let them checked by teachers by emails in advance);.

- On the gala day, students should wear the costume to the show

 

Hình thức cá nhân

Nhiệm vụ: Học sinh cần trang điểm / ăn mặc như một nhân vật trong một bộ phim nổi tiếng. Học sinh đó cũng nên đưa ra một bức ảnh gốc để so sánh với hình ảnh kiến tạo.

Học sinh muốn cosplay cần chụp ảnh quần áo và nhân vật, làm việc cùng giáo viên trước.

- Vào ngày gala, học sinh nên mặc trang phục đó tới chương trình.

22/10 (Monday);

Thứ hai

 

 

Consultants: HR teachers

Cố vấn: Giáo viên chủ nhiệm

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

 

50%: Judges

50%: Likes and Shares on Fanpage (closed by 10pm 24/10);

 

50% điểm đánh giá từ Ban giám khảo

50% điểm đánh giá từ các lượt Thích và Chia sẻ trên Fanpage (đóng lúc 22h ngày 24/10);

2. Poster design (at least 3-4 posters/ Year Group - A2, 3, 4, 5);

Thiết kế poster, áp phích (ít nhất 3-4 áp phích / khối lớp - A2, 3, 4, 5);

 

For individual/ group

Task: Student design different and creative posters of famous movies.  

(Students can combine 1+2);

- Poster size-A2

- Materials and how to create:

Painting,  Drawing, taking pictures or printing

 

Hình thức cá nhân/ nhóm

Nhiệm vụ: Học sinh thiết kế các áp phích khác nhau và sáng tạo của các bộ phim nổi tiếng.

(Học sinh có thể gộp phối hợp Thử thách 1 và 2);

Kích thước áp phích: giấy A2

- Vật liệu và cách làm: vẽ, vẽ màu, chụp ảnh hoặc in ảnh

22/10

 

 

 

Consultants: HR teachers

Cố vấn: Giáo viên chủ nhiệm

First, Second, Third

Nhất, Nhì, Ba

 

50%: Judges

50%: Likes and Shares on Fanpage (closed by 10pm 24/10);

 

50% điểm đánh giá từ Ban giám khảo

50% điểm đánh giá từ các lượt Thích và Chia sẻ trên Fanpage (đóng lúc 22h ngày 24/10);

3. Film songs (at least 1 song/year group);

Nhạc phim (mỗi khối ít nhất 1 bài dự thi);

For individual / group

Task: Students can sing, play a musical instrument, dance …

 

Hình thức: cá nhân hoặc nhóm

Yêu cầu: học sinh có thể hát, chơi nhạc cụ, nhảy, ...

Gala Day

 

Consultant: Music Teacher 

Cố vấn: Giáo viên âm nhạc 

First, Second, Third

 

4-5 best performances will be selected.

 

Giải nhất, nhì, ba

4-5 tiết mục xuất sắc sẽ được chọn.

4. Remake Film Scene. (1 scene/ year group - A1);/ 

Đóng phim (mỗi lớp A1 ít nhất 1 bài dự thi);

For group

Task: Group of students can choose a scene in a movie to produce a remake film within 3-5 mins.

Register name of the film, the scene to be remade before Oct 1st.

 

Hình thức: nhóm

Yêu cầu: nhóm dự thi chọn một cảnh từ một bộ phim để diễn lại trong vòng 3-5 phút.

Học sinh cần đăng ký tên phim và cảnh quay cụ thể trước ngày 01/10 

19/10

 

Consultants:

Intl teachers
Cố vấn: Giáo viên quốc tế

Best Actor

Best Actress

Best Film Scene

 

Nam diễn viên xuất sắc

Nữ diễn viên xuất sắc

Cảnh phim xuất sắc

5. Review film/ Cảm nhận về một bộ phim 

For all students

Write about a movie/ actor/ actress in a leading role that you love (in English); and decorate it on an A4-paper.

 

Hình thức: học sinh của tất cả các khối lớp

Yêu cầu: viết về một bộ phim/ diễn viên chính mà em yêu thích (bằng tiếng Anh); trên một tờ A4 với trang trí tuỳ sở thích.  

22/10

 

Consultants:

Intl teachersCố vấn: Giáo viên quốc tế

1 best Review/ Year group

 3-4 reviews/ year group are chosen to be put on display

 

1 bài cảm nhận xuất sắc nhất/ khối  

Mỗi khối có 3-4 bài được chọn để trưng bày.

- Students can call for sponsorship and support from professional filmmakers, parents, producers./ Học sinh có thể vận động tài chính và hỗ trợ từ phụ huynh, hay các nhà sản xuất phim chuyên nghiệp.

- All students are encouraged to wear APPROPRIATE movie costumes to the Gala Day./ Tất cả học sinh được khuyến khích mặc đồ hoá trang phim ảnh phù hợp khi đến tham dự Gala Day.    

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger