Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

VASers khối 4 giải “mật thư” để học về góc

16/10/2020

Chúng ta hãy cùng đến với giờ học Toán của cô Đỗ Hảo và VASers lớp 4 để tìm hiểu về những người bạn tên "góc" - góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Ở VAS Hanoi, cả chương trình Quốc tế Cambridge và chương trình Việt Nam đều được chú trọng để đảm bảo cân đối kiến thức cho các con học sinh. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với giờ học Toán của cô Đỗ Hảo và VASers lớp 4 để tìm hiểu về những người bạn tên "góc" - góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Sôi động nhất là thử thách "Giải mã mật thư". Ba mật thư với ba mức độ phân hoá khác nhau (phân hoá học sinh dựa trên số lượng mật thư mà học sinh từng nhóm giải được);. Qua đó VASers tìm và nhận diện được các góc có trong hình vẽ, đếm số lượng góc và ứng dụng góc trong thực tế.

Vậy là sau giờ học này, các bạn nhỏ nhận diện được góc, biết dùng thước eke để kiểm tra góc và thành thạo các đặc điểm của góc rồi đấy!


Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger