Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

VASers Tiểu học đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp chứng chỉ Cambridge

03/08/2018

Gần 100 VASers của VASHanoi đã xuất sắc đạt điểm cao và tuyệt đối trong kỳ thi cấp chứng chỉ Cambridge English: Young Learners (YLE); dành cho bậc Tiểu học năm học 2017 - 2018.