Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Về kì thi thử IELTS của học sinh lớp 12

03/05/2010

Chúc mừng các em học sinh lớp 12 đã hoàn thành kì thi thử IELTS. Tất cả các em đã làm bài thi đúng với năng lực của mình và có một số em đạt kết quả xuất sắc...
Chúc mừng các em học sinh lớp 12 đã hoàn thành kì thi thử IELTS. Tất cả các em đã làm bài thi đúng với khả năng của mình và một số em đạt kết quả xuất sắc. Trên 20% số thí sinh dự thi đạt từ 7.0 trở lên, trong đó em Vũ Kim Trang đạt điểm cao nhất là 8.0.Cô Jan đang kiểm tra phần thi nói em Vũ Kim Trang-thí sinh được điểm cao nhất Các bài thi nhằm kiểm tra các kĩ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết của người dự thi. Các em học sinh đã thu được nhiều kinh nghiệm thi IELTS quý báu vì kì thi thử này được tổ chức với các điều kiện tương tự như một kì thi chính thức. Điểm thi IELTS là một yêu cầu bắt buộc để được nhận vào học của nhiều trường đại học trên thế giới.Xin cảm ơn cô Jan Patterson giáo viên trường PLC Armidale đã đóng góp những ý kiến chuyên gia về việc tổ chức thi IELTS, trực tiếp kiểm tra phần thi nói và tham gia chấm điểm phần thi viết. Cô Jan cũng đã tổ chức một IELTS workshop để giới thiệu cho các thầy cô trong trường về kì thi IELTS và một số biện pháp giúp học sinh nâng cao các kĩ năng tiếng.`b`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger