Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Vòng tròn tái chế và "chế biến" đồ chơi

05/07/2018

Nhóm môn Kỹ năng và STEM tại Summer Camp Tiểu học mang tới cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về đồ vật xung quanh mình.