Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

WWF - VASHanoi: Vì một cộng đồng không rác thải nhựa

03/04/2019

VAS Hanoi là một trong hai trường học đầu tiên tại Hà Nội tham gia vào dự án "Vì một cộng đồng không rác thải nhựa” của WWF-Việt Nam.

900 vỏ bánh kẹo

800 chai lọ

450 ống hút...

Đây là con số chiếm một phần số lượng rác được kiểm toán sau 4 ngày vừa qua tại VASHanoi.
VAS Hanoi là một trong hai trường học đầu tiên tại Hà Nội tham gia vào dự án "Vì một cộng đồng không rác thải nhựa” của WWF-Việt Nam, trong đó có hoạt động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, giáo dục trẻ em nhằm giảm thiểu rác thải nhựa.


WWF-Việt Nam thuộc WWF (World Wide Fund For Nature - Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới); là tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu thế giới, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger