Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Đọc nhanh về một số môn học của Cambridge

20/04/2018

Chương trình Cambridge tại VASHanoi được thiết kế gồm một số môn học như Science (Khoa học), ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông), ESL (Tiếng Anh như ngôn ngứ thứ hai), Business Studies (Kinh doanh học);...