Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019

07/03/2018

Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi); là trường bán quốc tế triển khai song song chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam và Chương trình Quốc tế Cambridge.