Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thông tin thêm về chương trình Cambridge IGCSE tại VAS Hanoi

25/02/2020

Từ năm học 2020-2021, VAS Hanoi sẽ thực hiện một số thay đổi trong chương trình lớp 12 nhằm giúp học sinh được định hướng nghề nghiệp một cách hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của thị trường nhân lực.

IGCSE có tới 70 môn học cho các trường thành viên lựa chọn. Cambridge IGCSE tại VASHanoi được thiết kế gồm các môn: English - First Language  (Tiếng Anh ngôn ngữ thứ nhất);/ English as second language - ESL (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai), Business Studies (Kinh doanh học), Enterprise (Doanh nghiệp), Global Perspectives (Quan điểm toàn cầu), Travel & Tourism (Lữ hành & Du lịch); và Art & Design (Nghệ thuật & Thiết kế);.

Các môn học đầy thú vị và thách thức này sẽ giúp trang bị cho học sinh những kỹ năng vượt trội để có thể tự tin hoà nhập khi theo học ở các trường Đại học, đặc biệt là du học: Kỹ năng giải quyết vấn đề; Làm dự án; Teamwork; Thuyết trình; Tư duy logic. Những kỹ năng này góp phần làm rõ nét thế hệ "công dân toàn cầu" và cũng sẽ góp phần ghi điểm với các nhà tuyển dụng trong tương lai.
Từ năm học 2020-2021, VAS Hanoi sẽ thực hiện một số thay đổi trong chương trình lớp 12 nhằm giúp học sinh được định hướng nghề nghiệp một cách hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của thị trường nhân lực. Cụ thể, học sinh được lựa chọn 1 trong 2 định hướng học tập sau:

- Dành cho học sinh sẽ học ở trường Đại học Việt Nam:

   Enterprises (Doanh nghiệp); (5 tiết);

   Luyện thi IETLS và Tiếng Anh với GVVN (7 tiết); 

- Dành cho học sinh sẽ học tập quốc tế:

   IGCSE Enterprise (Doanh nghiệp); (5 tiết);

  Tuỳ chọn giữa IGCSE Travel & Tourism (Lữ hành & Du lịch); hoặc IGCSE Art & Design (Nghệ thuật & Thiết kế); (7 tiết);

Cùng với nhóm các môn Quốc tế, học sinh được lựa chọn 1 trong 2 ban theo chương trình Việt Nam:

Ban Khoa học tự nhiên: Ngoài các môn học theo chương trình chung, học sinh được tăng cường thêm các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học.

Ban Khoa học xã hội: Ngoài các môn học theo chương trình chung, học sinh được tăng cường thêm các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD.

 

???????? Thông tin về chương trình Cambridge tại VAS Hanoi

???????? Nhận tư vấn thông tin về chương trình Cambridge 

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger